Ajalugu            

Me analüüsime poliitilisi sündmusi, korraldame meeleavaldusi ja samas teame, et sellepeale Toompea ise laiali ei jookse !
Vastupidi - nad koonduvad, et täiustada ideoloogilist RAHVA SURVESTAMIST.

Meie elame vaeselt sellepärast, et riiki valitsevad erakondade tagatoad, kes on seadustanud endi poolt määratud inimestele õiguse olla kõrgemal rahva tahteavaldusest.

Seda peavad teadma kõik !
EESTI RAHVAL ei ole õigust algatada rahvahääletust !

Meie tuleme selleks, et muuta seadusandlust nii, et EESTI RAHVAS valitseb  EESTI RIIKI.

Praegused valitsejad koostasid alljärgneva seadusandluse !
Rahvahääletuse algatamise õigus on Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse   § 128 kohaselt;
1) Riigikogu liikmel,
2) Riigikogu fraktsioonil,
3) Riigikogu komisjonil.

Seda peavad teadma kõik, et ka Eestimaa rahvaesindajatele antud õigus algatada rahvahääletus jääbki ainult õiguseks, sest  kehtib Rahvahääletuse seadus;
§ 8. Rahvahääletuse ärajäämine
(1) Rahvahääletust ei toimu, kui:

1) Riigikohus tühistab Riigikogu otsuse seaduseelnõu või muu riigielu küsimuse rahvahääletusele panemise kohta;

Kes on need kohtunikud Riigikohtus, kelle võim on üle rahva tahteavaldusest ?


Priit Pikamäe
Riigikohtu esimees


          TSIVIILKOLLEEGIUM


                           
Villu Kõve                                       Henn Jõks
tsiviilkolleegiumi esimees             kohtunik
kohtunik

 

                            
Ants Kull                                     Peeter Jerofejev
kohtunik                                            kohtunik


                            
Jaak Luik                                     Tambet Tampuu
kohtunik                                            kohtunikMalle Seppik
kohtunik  
   
          KRIMINAALKOLLEGIUM
 
                                 
Hannes Kiris                                        Jüri Ilvest
kriminaalkolleegiumi esimees           kohtunik
kohtunik                                   
Eerik Kergandberg                                 Lea Kivi
kohtunik                                                  kohtunik 


 
Saale Laos                                         Paavo Randma
kohtunik                                                 kohtunik    


          HALDUSKOLLEEGIUM

   
                                      
Ivo Pilving                                                  Jüri Põld
halduskolleegiumi esimees                     kohtunik
kohtunik


                                     
Indrek Koolmeister                              Tõnu Anton
kohtunik                                                     kohtunik  Viive Ligi
kohtunik  

Need ongi need inimesed, kes otsustavad, mida EESTI RAHVAL on õigus nõuda rahvahääletuse kaudu.

Seda teame me kõik, et enamus saab muuta seadusandlust.
Hoia keha kõva.
Tule meiega ! 
Eesti Viimase Erakonna algatamisest
vaata videot 11. september. VIDEO
www.kristiine.ee