Kõne 1

Kõne 2


Põhja Ringkonnaprokuratuur
Tatari 39
10134 Tallinn
info.pohja@prokuratuur.ee

Avaldus

Avaldaja nimi: Henn Leetna
Isikukood või sünniaeg: ..................
Elu- või asukoht: Marta 6-4, 11312, Tallinn
Kontaktandmed; E-post; henn.leetna@gmail.com    mob: 5242074

Avalduse sisu

Põhja prefektuur, komissar Merle Randla jättis põhjendamatult alustamata kriminaalmenetluse, mille kohta olin esitanud alljärgneva avalduse.

SÜNDMUSE TOIMUMISE AEG

26.07.2016

SÜNDMUSE TOIMUMISE KOHT

Marta tn 6, 11312Tallinn

Eramu kinnistul


Toimunu kirjeldus
Mina, Henn Leetna süüdistan Jevgeni Šapurko´t, kes esitas 26.07.2016.a. kell 22.33.24.   häirekeskusele minu kohta teadvalt vale kaebuse koos tõendite kunstliku loomisega Karistusseadustiku § 319 lg 2 mõistes.

LISA 1. CD plaadilt kopeeritud Jevgeni Šapurko kõne Häirekeskusele.

Selle Jevgeni Šapurko poolt esitatud vale kaebuse alusel sai autopatrull AP 3284 kell 22.35 juhtimiskeskuselt „C“ prioriteediga väljakutse aadressile, Marta 8; (Kriminaalasi nr 16230103575 asub uurija politseileitnant Irina Vaisbein`i käes.) Kohapeale kutsuti abiks autopatrullid 3279, 3282, 3274 Kesklinn 13.
Kell 23.20 näitas minu kodus politseipatrull, Kerly Vompa, minule ja minu abikaasale kolme välismaalase omakäeliselt kirjutatud avaldusi. Üleminspektor Kerly Vompa ütles, tsitaat: „Siin on kolme välismaalase avaldused, et teie, Henn Leetna lubasite tulistama hakata kui nad nelja minuti jooksul vait ei jää. Kus relv on?“
1. Minule nende kolme välismaalase omakäeliselt kirjutatud avalduste koopiad näidatud ei ole ja minule advokaadi poolt edastatud toimikus Kriminaalasi nr 16230103575 neid asitõendeid, kolme välismaalase poolt omakäeliselt sündmuskohal kirjutatud avaldusi ei ole. Palun edastada või nimetada aeg ja koht, kust mina saan need kolme välismaalase poolt kirjutatud avaldused.

2. Politseileitnant uurija Irina Vaisbein pildistas minu kodu aias, Marta 6 minu

abikaasa Irina Leetna juuresolekul sündmuskohta 27. juulil pealelõunasel ajal.

Palun edastada (või nimetada aeg ja koht, kust mina saan sündmuskoha fotode koopiad )

Minule sündmudkohast tehtud fotode koopiaid näidatud ei ole. Kriminaalasja nr 16230103575 toimikus neid asitõendeid, fotosid sündmuskohast ei ole.

3. 27.juulil 2016 hommikul esitas politseileitnant uurija Irina Vaisbein minule ülekuulamise protokolli politseijaoskonnas kiirabi autos, kui olin selili tilguti all, arstid tegid süsti ja ütlesid, et on vaja kiirelt haiglasse sõita - haige vererõhk on üle kahesaja.Politseileitnant uurija Irina Vaisbein sundis mind protokolli lugema ja allkirju kirjutama. Kirjutasin igale poole alla, kuhu uurija politseileitnant Irina Vaisbein käskis kirjutada.
Minule seda ülekuulamise protokolli näidatud ei ole.Palun edastada minule antud protokolli koopia.  (või nimetada aeg ja koht, kust saan antud protokolli koopia ).
Kriminaalasja nr 16230103575 minule edastatud toimikus seda asitõendit,
antud protokolli ei ole.

4. Vajan neid asitõendeid, et täpsustada süüdistust Jevgeni Šapurko vastu ja esitada süüdistused kolme välismaalase vastu, kes esitasid vale kaebuse koos tõendite kunstliku loomisega.
Minult vabaduse võtmise aluseks olid valed kaebused koos tõendite kunstliku loomisega.

Teatis kriminaalmenetluse alustamata jätmises.

Põhja prefektuur, komissar Merle Randla väidab, et ei saa teha järeldust, et kuriteokaebuse esitaja oleks esitanud teadvalt vale kuriteokaebuse.

Kuriteokaebuse esitaja Jevgeni Šapurko valetas teadvalt häirekeskusele, sest;
1. Mitte ükski kohalolijatest ei ole kinnitanud tema ütelusi häirekeskusele

2. Toimikus ei ole esitatud mitte ühtegi tõendit, mis Jevgeni Šapurko teate õigsust häirekeskusele tõendaksid.

Seega Jevgeni Šapurko tahtvalt, teadvalt valetades esitas häirekeskusele teadvalt vale kaebuse koos kunstlikult loodud tõenditega.

Seda saab häirekeskuse poolt edastatud CD-plaadi pealt kuulata.

Tekst häirekeskuse CD- plaadi pealt 26.juuli kl 22.33.24.  

Tere! Häirekeskus (edaspidi H ) kuuleb, mis teil juhtus ?

Jevgeni Šapurko (edaspidi J ) Tere! Mul naaber siin käis püssiga ja ähvardas külalisi, pani püssi nina ette nagu jahipüssi moodi asi, siis ütles, kui vait ei jää, siis lasen teid maha.
( toimikus ei ole nende külaliste ütelusi ega nimesid, keda mina, Henn Leetna olen lubanud Marta 8 hoovis maha lasta)

H: Aga kus ta on hetkel ?

J: Naaber mu majast

H:Oma kodus, jah

J: Jah, ma arvan ta on täis
H: Et ta käis teie juures, jah

J: Minu hoovis käis, mul on videokaamerate ja mul on kaamerate peal, mis, ma saan kõik videolindistused võtta
(toimikus ei ole ühtegi videolindistust, kus mina, Henn Leetna olen Marta 8 hoovis ja panen jahipüssi kellegi nina alla)

H: A-ha, selge ja tal on püss olemas, püstol?

J: Tal on püss olemas, mul on kaamerad fikseeritud, ja, ja..
( see lause näitab, et Jevgeni Šapurko valetab teadvalt)

H: Aa-aah
J: Ja jaa ma ei tea, et tuleks kiiremas korras...kes teab, äkki laseb veel kedagi maha, mis iganes !

( Jevgeni Šapurko teadvalt öeldud valed muutuvad järjest julmemakas )

H: Hm-õhh öelge palun aadress

J: Marta 8

H: Marta, Kesklinnas, jah

J: Jah, jah see on absurd
H: Jah
J: Jahipüssiga või millega ta siin käis, ja mul on siin majutus ja välismaalased, mul on siin ja see ei ole normaalne

H: Jaa, üks hetk palun, öelge palun teie ees- ja perekonnanimi

J: Jevgeni Šapurko

 

Seega Põhja prefektuur, komissar Merle Randla väide, et ei saa teha järeldust, et kuriteokaebuse esitaja oleks esitanud teadvalt vale kuriteokaebuse ei vasta tõele,

sest Jevgeni Šapurko helistas häirekeskusele eesmärgiga avaldada vale kaebus koos kunstlikult loodud tõenditega.
Seda tõendab asjaolu, et Jevgeni Šapurko lahkus seltskonna juurest tänavale helistama, et teised ei kuuleks, mida ta räägib.

Seda tõendab Jevgeni Šapurko kõne ajal kuuldav autode möödasõidu heli.

Tegelikud sündmused 26. juulil Marta 6 hoovis.

Olin abikaasa Irinaga kodus. Hommikust saati kostus Marta 8 hoovist lärmi. Umbes kl 17.oo ajal olime koos abikaasaga hoovis, abikaasa käis kasvuhoones ja ütles: „ Naabrite juures on neeger, nad on purjus ja muudkui lällavad, ma kardan neid musti.“ Mina lisasin, et neid musti ei tohi ligi lasta. Tõepoolest, naisel oli hirm ja ega minagi ennast hästi ei tundnud, sest hommikupoole nägin ühte musta meest päris ligidal aia taga!
Mina läksin sauna, aga naine ütles, et läheb hiljem.
Aeg läks õhtusse ja lärm suurenes.
Mina vaatasin AK-d, naine oli sauna läinud.

Kuna oli pimenenud, aga lärm muudkui suurenes, lärmajad olid elektrivalguse varikatuse all laudade juures sisse lülitanud. Varikatusest kuni aiani on 20m.

Otsustasin neid rahustada.
Läksin hoovi ja enne aia juurde jõudmist võtsin igaks juhuks, enese kaitseks lauavirna pealt prügikasti puhastamiseks ettenähtud toki, mille ots oli mässitud heledasse kaltsu, et paremini mustust prügikasti põhjast eemaldada saaks.

Hõikasin, et jääge vaiksemaks, on öö.

Mina nägin neid hästi, sest see seltskond lärmajaid oli varikatuse all, terassi peal valguse käes.
Mina ise seisin pimedas, puude ja põõsaste okste taga, millede ees oli veel 132cm kõrgune lauavirn. Pärast lauavirna läheb maapind veel ca 20cm madalamaks. Seega nemad said näha vaid minu ülemist kehaosa.

Minu poole tuli üks naisterahvas, lärm kestis edasi.

Mina märkasin teisel pool aeda ca kuue meetri kaugusel kõrvalhoone nurga taga Jevgeni Šapurko`t, kes tõmbus taha poole.

Hõikasin ja palusin neil vait jääda, on juba öö.
Lisasin paluvalt ( minu täpsed sõnad): „Kui te kolme sekundi jooksul vait ei jää, siis kutsun politsei.“

Seda kuulis ka Jevgeni Šapurko, kes teadis väga hästi, et ma võingi politsei kutsuda.

......Fakt – mina olen vähemalt kolmel korral kutsunud Marta 8 hoovis olevate isikute lärmi peale politsei ja minu abikaasa kutsus üks kord politsei, siis kui ma Soomes tööl olin.

Must mees hakkas aia poole tulema.

Mina lahkusin kiirelt oma majja.

See juhtum kestis mitte kauem, kui mõni minut.

Olin toas, mängisin arvutis Bridget.Umbes kümne minuti pärast tuli abikaasa saunast ja ütles, et kõik on vait jäänud.

Mina ütlesin, et lubasin neile politsei kutsuda, aga tegelikult pole ma seekord politseisse helistanud.

Kellaaeg oli ca 21.40., AK-s oli ka sport lõppenud
Jevgeni Šapurko helistas Häirekeskusesse kl 22.33
Mida tegid vait jäänud lärmajad tund aega, miks nad kohe politseile ei helistatud, miks Ola Oluwa Williams värises hirmust terve tunni kartes, et teda ja tema peret tapma hakatakse ???
Siit annab teha järelduse, et Jevgeni Šapurko ajendusel asuti omavahel kokku leppima, mida politseile öelda ?

Kuid politsei võttis igalt ühelt eraldi seletuse, millised osutusid kõik omavahel vastuolulisteks.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Minu loogiline oletus on;

Jevgeni Šapurko lahkus kiirelt enda majja või peitis end mõnda kõrvalhoonesse, et vältida ebameeldivusi politseiga.

Mõne aja pärast Jevgeni Šapurko veendus, et politseid ei tule.
Siis hakkas Jevgeni Šapurko külalisi „valgustama“ ta selgitas osavalt kui paha inimene naabrimees on.

Olen kindel, et Jevgeni Šapurko veenis külalisi, et nägi minu käes püssi ja siis hakkas igaüks ise fantaseerima, sest nende kõigi tunnistused on vastuolulised---seda ütles öösel politseiosakonnas öine uurija Maidu Eru(ilmselt oli see tema, kelle juttu ma juhuslikult pealt kuulsin).....mina istusin valveruumis ....uks oli praokile jäetud valvur oli ära läinud..mina lähenesin uksele ....ligi ei saanud, porte oli ees ja kuulsin selgelt sõnu: „Mida see mees siin teeb, neet tunnistused on kõik vastuolulised“
Natukene aega hiljem tuli sealt uksest üks mees minu juurde ja ütles vene aktsendiga: „Kuuuule mies, äära miine aia juurde, heelista koohe juks juks kaks ja me tuuleme kohale.“

Austatav prokurör

Palun alustada kriminaalmenetlus.

On fakt;

Minult, Henn Leetna`lt võeti VABADUS. See on maksimaalne karistus, mida on võimalik rakendada. Minule oli ja on see tänase päevani kohutav psühhiline trauma. Haigestusin, ja olen tänase päevani haige ... mind lukustati palja jalu kivipõrandaga ruumi, kus puudus magamisase, kus oli külm...mind süüdistati alusetult tulistamisega ähvardamises...sain shoki.

Need isikud, kes organiseerisid vale kaebuse ja kunstlikult lõid tõendid peavad vastutama endi tegude eest kohtus.

Põhja prefektuur, komissar Merle Randla enda Teatises kriminaalmenetluse alustamata jätmises on otsinud seadusandlusest välja kõik selle, mis kaitseb vale kaebuse koos kunstlikult loodud tõenditega esitajat Jevgeni Šapurko`t.
Kuid komissar Merle Randla on jätnud tähelepanuta kogu sündmustiku analüüsi.

1. Jevgeni Šapurko oli teadlik, et tema videote peal ei ole püssiga meest, aga juhul kui ta teadlik ei olnud, siis, kes olid need inimesed, kes talle sellest rääkisid ?
Seega Jevgeni Šapurko esitas vale kaebuse koos kunstlikult loodud tõenditega teadvalt.

2.Üks inimene, Lea Annikki Reintamo väidab, et mina, Henn Leetna lubasin hakata tulistama, kui nad vait ei jää.
See süüdistus on alusetu ja ei vasta tõele, sest;

a) Mina olen sündinud, kasvanud ja õppinud Tartus. Tartus (tartumaal) ei kasutata sõna tulistama. Mina ei kasuta sõna tulistama, meil öeldakase laskma...siis ma hakkan laskma.

b) Toon näiteks veel mõned olulised murde erinevused;
....harjumaal öeldakse piim on tilgastanud-----meie, tartlased ei saa sellest aru, sest meie ütleme-piim on müre

....harjumaal öeldakse pühi harjaga põrandat-----meie, tartlased ütleme võta pürst ja pühi põrand puhtaks

Süüdistan vale kaebuse esitamises ja tõendite kunstlikus loomises Karistusseadustiku §319 lg 2 mõistes;
1. Jevgeni Šapurko`t
2. Ola Oluwa Williams`it
3. Lea Annikki Reintamo`t

4.Annika Cecilia Williams`it

Palun lisada toimikule kolme välismaalase omakäeliselt sündmudkohal kirjutatud seletuskirjad.

Politseileitnant uurija Irina Vaisbein pildistas minu kodu aias, Marta 6 minu

abikaasa Irina Leetna juuresolekul sündmuskohta 27. juulil pealelõunasel ajal.
Palun lisada toimikule need fotod.

27.juulil 2016 hommikul esitas politseileitnant uurija Irina Vaisbein minule ülekuulamise protokolli kiirabi autos, millele kirjutasin mitmesse kohta alla.
Palun lisada antud protokoll toimikusse.

Kuupäev 13.jaanuar 2017       Avaldaja allkiri allkirjastatud digitaalselt

Lisad: Häirekeskuse CD- plaadi helisalvestis

Karistusseadustik Paragrahv 319 (§ 319)   Valekaebus

(1) Teadvalt vale kaebuse esitamise eest kuriteo toimepanemise kohta teise isiku poolt – karistatakse rahalise karistuse või kuni üheaastase vangistusega.

(2) Sama teo eest, kui sellega on kaasnenud tõendite kunstlik loomine, – karistatakse rahalise karistuse või kuni viieaastase vangistusega.

(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 või 2 sätestatud teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik  – karistatakse rahalise karistusega.

 

 

Enne avalduse esitamist olen hoiatatud kriminaalvastutusest teadvalt vale kaebuse esitamise eest

12 jaanuar 2017                                    Henn Leetna                                           allkirjastatud digitaalselt

______________________       ________________________________       ----------------------------------

            Kuupäev                                       Ees-ja perekonnanimi                                         Allkiri

 

Pöördun kõigi eesti juristide poole „ Kes on nii julge ja nõustub koostama politsei tegevuse vastu seadustega põhistatud lisakaebuse?“

Antud kriminaalasjas minu kaitsja vandeadvokaat Jaak Siim (Aivar Pilve büroo) keeldus kaebust esitamast.

Lisad; Helisalvestis - Jevgeni Šapurko telefonikõne häirekeskusele.

Henn Leetna
24.jaan.2017.a.