Pöördumine linnakodanike poole.


Henn Leetna tellis enda reklaamiks 47200 (nelikümmend seitse tuhat kakssada)eksemplari  ajalehte „Rahvuslik Valija“.

Express Post esitas adressaatide arvu ja nõustus kojukannet teostama alljärgnevatel kirjalikel kokkulepetel. Ajaleht „Rahvuslik Valija“ kantakse koju kõigile allpool nimetatud eesti keelse perioodika tellijatele, kellel ei ole postkastil reklaami keelavat silti (perioodika alla kuuluvad ajalehed ja ajakirjad).Kojukanne toimub 12.13.14.veebruaril.
Kesklinnas 16752 tellijat (kuusteist tuhat seitsesada viiskümmend kaks ).
Lasnamäel  26168 tellijat (kakskümmend kuus tuhat ükssada kuuskümmend kaheksa).

Pirital 4200 tellijat (neli tuhat kakssada).

Austatud Kesklinna, Lasnamäe, Pirita linnakodanikud, kes tellivad eesti keelset perioodikat ja kelle postkastil ei ole reklaami keelavat märget palume teatage, kui teie ei saanud enne 2015 Riigiogu valimisi ajalehte„Rahvuslik Valija“.

henn.leetna@gmail.com