Kolmas juhtum.

28. jaanuaril avaldas POSTIMEES uudiste leheküljel  POMM-uudisena kõiki üksikkandidaate, nende hulgas ka Henn Leetnat alavääristava artikli.
Üle terve uudiste lehekülje suurte tähtedega pealkirja all teatati lugejatele, ka INTERNETI  kasutajatele -  mitmele sajale tuhandele üksikkandidaatide valijale, et;

Üksikkandidaatidel pole edu loota

Selle artikliga juhiti tahtlikult valijate tähelepanu asjaolule, et pole mõtet üksikkandidaati valida, sest üksikkandidaati ei ole enne Riigikogusse valitud ja ei valita ka nüüd.

Postimees ei ole prohvet. Postimees solvas ja alandas tahtlikult üksikkandidaate.
Henn Leetna esitab nõude Postimehe toimetajale Mihkel Niglasele ja artikli autorile Karin Kangrole:
Postimehe ennustajad Mihkel Niglas ja Karin Kangro välistasid Henn Leetna edu valimistel. Seega  Mihkel Niglas ja Karin Kangro on Henn Leetnale võlgu kahe aasta riigikogulase töötasu.
Kui see artikkel ei oleks ilmunud, oleksid Henn Leetnal võimalused valituks saada olnud  50%.

Henn Leetna kutsub teisi üksikkandidaate ühinema hagiavaldusega, sest POSTIMEES  ei hüvita vabatahtlikult kahjusid (materiaalne kahju ja moraalne kahju).

Ajakirjanduse tasakaalustatuse tagamiseks oleks Postimees pidanud alavääristama ka kõikide erakondade kandidaate nimeliselt, kes asusid enda erakonna üleriigilises nimekirjas allpool sellest numbrist, millest mitte kunagi ei ole mitte keegi Riigikogusse pääsenud.

Ilmselgelt oleks siis ka erakonnad esitanud hagiavalduse Postimehe vastu. Vt. Dokumendid


henn.leetna@gmail.com