Teine juhtum.


Tele2 hakkas Henn Leetnale esitama arveid teenuse eest, mida Henn Leetna ei olnud tellinud ega kasutanud. Tele2 väitis, et Henn Leetna on tellinud enda mobiiltelefonisse MÄNGUD ja muudkui mängib telefonimänge.
Tele2 nõudis, et Henn Leetna saadaks  teenuse lõpetamiseks SMS-i sisuga STOP FC numbrile 18977.
Henn Leetna keeldus saatmast SMS ja helistamast Tele2 poolt antud telefoni nr 6988399 ning lõpetamast teenust, mida ta tellinud ei olnud. Henn Leetna keeldus maksmast teenuse eest, mida ta ei olnud tellinud ega kasutanud.

8. jaanuaril lülitas Tele2  Henn Leetna mobiiltelefoni võrgust välja.

Henn Leetna esitas politseile avalduse, milles süüdistas Tele2 kelmuse teel raha nõudes. Juhtumit keelduti uurimast.
Henn Leetna esitas Põhja Prokuratuurile avalduse, milles süüdistas Tele2 organiseeritud kuritegevuses. Juhtumit keelduti uurimast---öeldi, et Henn Leetna on üksikjuhtum – puudub organiseeritud kuritegevus, puudub kuriteo koosseis.

Henn Leetna teab isiklikult veel kahte inimest, kellele Tele2 on samatüüpi arveid esitanud.

Palun tehke Henn Leetnale teene, sellega aitate ka iseennast !
Kui Tele2 on esitanud Teile arve teenuse eest, mida Teie tellinud ei ole, siis teatage interneti kaudu isiklikult Henn Leetnale. Soovi korral avalikustage Tele2 poolt kelmuse teel koostatud ja esitatud väärarved Facebookis ja teavitage oma sõpru Tele2 kelmustest. Ka Henn Leetna on Facebooki kasutaja.

Tüüpiline Tele2 kelmus on:
Tele2 esitab Teile arve -üks euro- interneti kasutamise eest. Kui hakkate vaidlema, siis Tele2 vastab viisakalt, et võib-olla keegi teine vajutas Teie telefonil interneti nuppu ja sellega oligi leping sõlmitud. Tele2 annab Teile telefoni numbri ja palub Teil helistada ning Teie peate ütlema, et soovite lõpetada teenuse osutamise.
Tavaliselt inimene maksab ühe euro ja helistab Tele2 poolt antud numbril ning palub lõpetada teenuse.(mõelge ! kui 50000 inimest maksab igaüks ainult ühe euro!!!- see on ju väga hästi välja mõeldud kelmus raha tegemiseks ? See on organiseeritud kuritegevus, sest Tele2 teeb koostööd teenuseid pakkuvate firmadega.
Kui on vähemalt viiskümmend sellist juhtumit, kus Tele2 on tellimata teenuse eest raha nõudnud, siis peab kohus korraldama avaliku kohtuprotsessi.  Ei ole oluline, kas maksite või ei – tähtis on fakt, et Tele2 esitas Teile arve teenuse eest, mida Teie ei ole tellinud.
Ainuüksi telefoninupu vajutus ei saa olla lepingu sõlmijaks.

Tele2 katkestas Henn Leetnal mobiiliga suhtlemise enne valimisi.
Tahtlikult, kelmuse ja organiseeritud kuritegevuse kaudu takistas Tele2 Henn Leetnal valimiskampaania organiseerimist ja läbiviimist.  Vt. Dokumendid


henn.leetna@gmail.com