MTÜ Kristiine Üürnike Ühendus

 MTÜ Kristiine Üürnike Ühendus alustas tegevust 12.juulil 1999.a.


1. Eriline tähelepanu on suunatud  sundüürnikele, kelle õigust võrdsele kohtlemisele riigikorterites elanud üürnikega rikutakse tänapäevani!

2.  Samuti  on  tähelepanu  all  maade ja metsade omanikud,  kelle kinnistud asuvad Ida-Petserimaal, Narva jõe tagustel aladel.

3.  Tähelepanu all on ka endised NL armee allohvitserid, kellele EV ei maksa pensioni, kuigi armeeteenistus kuulus seadusejärgselt pensioniõigusliku staażi hulka.

1.  Nõuda Eluruumide Erastamise Seaduse (EES) §3lg5p4 muutmist -lisada järgmine sõnastus-tagastatud eluruumide üürnikele antakse erastamiseks samaväärsed eluruumid samas linnaosas (maal elukoha lähedal) või hüvitatakse tekitatud kahjud rahaliselt.

2.  Nõuda Eesti Vabariigi territooriumil asendusmaa ja metsa andmist õigusjärgsetele omanikele, kelle maad ja metsad asuvad käesoleval ajal Venemaal Tartu Rahulepingujärgses piirialas.

3. Nõuda endistele NL armee allohvitseridele pensioni maksmist.
Asjaosalised ja huvitatud isikud võtke ühendust;